Recenze: Vzhůru do (responzivního) webdesignu

Blog - Recenze: Vzhůru do (responzivního) webdesignu      
Recenze: Vzhůru do (responzivního) webdesignu

Responzivní weby jsou samozřejmostí. Těžko si v dnešní době představit profesionálního vývojáře webů, který by ignoroval třeskutý vývoj IT posledních několika let a na responzivitu kašlal. Online obsah dnes veřejnost konzumuje pomocí nekončící řady nejrůznějších zařízení. Chytrými hodinkami počínaje, přes stovky typů mobilů, tabletů až po prohlížeče v palubních systémech aut. A na to vše je potřeba brát ohled.

Martin Michálek nám s tím soustavně pomáhá mimo jiné svou publikační činností. Jeho druhý literární počin si bere na paškál právě záludnosti návrhu a tvorby moderních webů. A činí tak s vervou sobě vlastní.

Téma rozebírá do sebemenších technických detailů, při tom však stále udržuje akceptovatelnou míru srozumitelnosti i pro méně zkušené čtenáře. K orientaci v komplexní problematice samozřejmě používá tradiční členění na menší podtémata, ovšem kromě toho čtenáři nabízí i bližší pohled prostřednictvím příkladu z praxe, který se vine celou publikací od začátku až do konce. Na něm názorně ukazuje aplikaci předložených postupů návrhu webových stránek.

Ponoříme-li se do bližšího studia obsahu knihy, dozvíme se mimo jiné, jak se stavět k návrhu webu už v jeho počáteční fázi s tužkou v ruce. Naučíme se, jak zajistit vysokou uživatelskou přívětivost na všemožných zařízeních pro odběr webového obsahu. A v neposlední řadě nás autor provede labyrintem kouzel a čárů, které zaručí, že se naše weby budou bleskurychle načítat i na mobilech.

Ve svém výkladu Martin Michálek nezůstává jen u technických záležitostí. Spolupráce zástupců různých profesí podílejících se na výrobě webů je evergreen skloňovaný ve všech pádech, ve všech firmách a na všech poradách. Autor navrhuje způsoby, jak zlepšit kooperaci mnohdy zcela nekompatibilních a méně či více asociálních jedinců rodu grafik, kodér, uxák, copywrighter či programátor. Jakkoliv to mnohým může na základě zkušenosti připadat zhola nemožné, Martin nepřestává být optimistou a nabízí konkrétní rady, jak symbiózy dosáhnout. Z valné většiny se jedná o rady technického, případně procesního charakteru. Skupinových terapií se tedy není třeba obávat.

Moderní doba si žádá rychlost a okamžité odpovědi na jakékoliv otázky. Kniha se proto podrobně věnuje optimalizaci načítání webových stránek a nabízí způsoby, jakými lze dosáhnout těch nejkratších startovních časů. Naučíte se, jak měřit a analyzovat zdroje, jaké nástroje k tomu použít a jaké z výsledků testů vyvozovat závěry. Následně se dozvíte, jak na základě těchto poznatků aplikovat příslušná opatření, která se postarají o svižný provoz vašich webů.

Neocenitelnou a nedílnou částí knihy je přehled moderních způsobů kódování webů. Jedná se především o aktuálně trendující metody návrhu rozložení stránky či pozicování jejích dílčích prvků. Podobné je to s měrnými jednotkami CSS, z nichž mnohé bývají často přehlíženy, přitom však nabízejí nečekaně pestrou paletu využití. Opomenout nelze v této souvislosti ani snahu webdesignerské obce o ustavení standardu pro univerzální systém návrhu webů. Toho se zřejmě v dohledné době nedočkáme, nicméně kniha se o některých designových systémech krátce zmiňuje a nabízí je jako možná řešení s poukazem na všechny jejich výhody i nedostatky.

Má-li publikace o webdesignu v názvu slovo „responzivní“, nemůže v ní chybět zeširoka a do detailu probádaná oblast práce s obrázky, fotografiemi a piktogramy. Tímto neduhem kniha samozřejmě netrpí, a tak se v ní dočteme, jak vhodným způsobem pracovat s SVG, zda už můžeme používat WebP nebo jestli je pořád cool nasazovat icon-fonty. Pokud ještě někdo neví, kdy použít srcset, picture či figure, kniha mu nabízí pomocnou ruku a vše srozumitelně vysvětlí či znázorní prostřednictvím přehledné tabulky.

Závěrem

Pokud hledáte ucelený zdroj informací a užitečných rad pro návrh moderních webů srozumitelnou formou s reálnými příklady vycházejícími z praxe, najdete ji v knize Vzhůru do (responzivního) webdesignu Martina Michálka. Kromě obsahové pestrosti a nezpochybnitelné erudice autora v ní najdete i zdravou dávku nadhledu, který je při zpracování jinak poněkud suchých odborných témat vždy vítán. Nemůžu vám to zaručit, ale možná se při jejím čtení i od srdce zasmějete, tak jako se stalo mně...

Podobné články

Komentáře

  |  Zapoj se do diskuze